BGE, Объект нэмэх

Заяамал куб дүрс дээр нь бөмбөрцөг дүрсийг нэмнэ. Sphere гэж нэрлэгдсэн байна. Sphere-ийг өөр layer дээр нууж хийж болно. Куб дүрсний хувьд товч дарах үзэгдэл дээр дараах скриптийг оноож өгнө. Ингэснээр шинэ Sphere үүд нэмэгдэх болно.
import bge
scene = bge.logic.getCurrentScene()
ob = bge.logic.getCurrentController().owner
ob1 = scene.addObject("Sphere", ob)

Popular posts from this blog

Apache Spark + Cassandra. Hello World