BGE, Print болон debug

Програмын ямар нэгэн алдааг консол дээрхи мэдээллээс нь харвал цаашид засахад илүү амар болдог. Мэдээлэл хэвлэж харахыг хүсвэл
def main():
    print("HELLO WORLD!")

main()
Blender дээр window цэсний ToggleSystemConsole ийг сонгосноор систем консолийг гаргаж ирэх боломжтой.

Popular posts from this blog

Apache Spark + Cassandra. Hello World