Posts

Hello iOS development

Image
Саяхнаас нэг хуучин макинтоштой болж авлаа. Далимаар нь XCode ийн орчин, iOS програмчлал, Swift хэл, CoreML сан гэх мэтийг сурах бодолтой байна.

Vulkan судалгаа 2, Гурвалжин зурах дараалал

Програмчлал хэл сурахын тулд хүмүүс hello world програм бичдэг шиг ямар нэгэн график API сурахын тулд хамгийн эхлээд энгийн гурвалжин зурж үзэх хэрэгтэй. Ингэснээр тухайн API-ийн функцүүдтэй танилцаж shader болон graphics pipeline-ийн талаар ойлголттой болгох бололцоог олгодог.

RNN LSTM гэж юу вэ

RNN бол өмнөх алхамаас орж ирсэн оролтын өгөгдлүүдээс чухал өгөгдлүүдийг хадгалан авч одоогийн гаралтандаа хэрэглэх чадвартай байдаг болохоор дараалсан мэдээллийг ангилахад тун тохиромжтой байдаг.

Recurrent Neural Network гэж юу вэ

Image
Recurrent Neural Network буюу товчлоод RNN.


Tensorflow, Convolutional Neural Network

Image
99%-ийн нарийвчлал!

Tensorflow, Convolution

Image
Convolution гэх ойлголтын талаар.

Tensorflow, Гүн неорон сүлжээ

Image
Нөгөө медиагаар шуугиад байгаа deep learning чинь энэ шүү дээ.