Thursday, November 20, 2014

Hydrid App, An experimentation written in EmberJS

Hydrid app гэдэг нь javascript, html, css гэх мэт вэб програм хөгжүүлэхэд хэрэглэгддэг бэлэн сурсан мэдлэг дээрээ суурилаад android, iphone мэтийн төхөөрөмжүүд дээр програм хөгжүүлэх ойлголт юм.

Wednesday, November 5, 2014

Laravel 4, Token Based Restful Authentication

SPA болон Mobile device-уудтай харилцах Rest нөөцөд хамгаалалт хийхэд basic auth-аас илүүтэйгээр token-д суурилсан хамгаалалт нь илүү зохимжтой байдаг. Энэ постоор laravel 4 дээр үүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг харуулъя.

Wednesday, September 24, 2014

EmberJS, How to create a simple modal component

EmberJS фрэймворк ашиглахын нэг давуу тал гэвэл W3C-ийн web components ийг эртнээс шууд ашиглах боломжтойд юм. Modal гэдэг бол popup шиг гарч ирдэг нэг view бөгөөд энэ дотор форм, санал асуулга, audio video гээд дурын элемэнтүүдээ байрлуулж болно. EmberJS-ийн хувьд modal component-ийг хэрхэн үүсгэж ашиглахыг жишээ кодоор үзүүлье.

Saturday, August 23, 2014

Sponza рэндэрлэх оролдлого 18, Deferred rendering - final

Sponza цувралаа үргэлжлүүлэлгүй их удсан байна. Өмнөх хэсэгт deferred rendering арга хэрэглээд буруу үр дүнд хүрсэнээр зогссон байгаа. Энэ удаа гүйцэт болгосныгоо тэмдэглэж үлдээе гэж саналаа.

Tuesday, July 1, 2014

Facebook authentication using EmberJS and NodeJS, end 2 end

Вэб програмд client side authentication хэрхэн ямар зарчимаар ажилладаг талаар гайхаж байсан юм иймээс мэдэж байгаагаа хуваалцая гэж бодлоо.

Monday, December 16, 2013

Sponza рэндэрлэх оролдлого 17, Deferred rendering - lighting pass

deffered rendering ийн дараагийн үе шат болох гэрэлтүүлгийн үйл явцыг програмчлахыг оролдов.

Friday, December 13, 2013

Sponza рэндэрлэх оролдлого 16, Deferred rendering - geometry pass

Deferred rendering алгоритмыг хамгийн боломжит бага хувилбараар нь хэрэгжүүлэх гээд үзье. Өмнөх постоор энэ алгоритм нь geometry болон lighting гэсэн хоёр pass дамжин ажилладагийг мэдэж авсан билээ. Энэ удаагийн постоор эхний pass-д шаардагдах мэдээллийг тодорхойлж үүсгэе.